Izbornik
heeader image

Nabava šatora u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007. – 2013.

  • 09. studenog 2017.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

Pozivni dokumenti

  Dokumentacija o nabavi - ŠATORI - EMBER09. studenog 2017. 1,08 MB
  I. Izmjena Dokumentacije o nabavi09. studenog 2017. 665,79 KB
  Zapisnik s otvaranja09. studenog 2017. 121,43 KB
  Tehnička specifikacija - Grupa 109. studenog 2017. 96,01 KB
  Tehnička specifikacija - Grupa 209. studenog 2017. 78,44 KB
  Tehnička specifikacija - Grupa 309. studenog 2017. 113,29 KB
  Troškovnik - Grupa 109. studenog 2017. 55,9 KB
  Troškovnik - Grupa 209. studenog 2017. 55,43 KB
  Troškovnik - Grupa 309. studenog 2017. 55,41 KB