Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za preradu GMO free soje (ponovljeni postupak)

  • 10. rujna 2020.

Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4260993

Datum završetka: 10. rujna 2020.
Vrh