Izbornik
heeader image

Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi

fullscreen Letak 1.jpg
Letak 1.jpg
fullscreen Letak 2.jpg
Letak 2.jpg

Na temelju zaključaka Župana Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 500-0114-01/71, URBROJ: 2196/1-01-14-3, od 16. prosinca 2014. godine, i KLASA: 500-01/17-01/11, URBROJ: 2196/1-01-17-2, od 10. veljače 2017. godine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji osnovan je Županijski tim za razvoj sustava palijativne skrbi, radi predlaganja mjera i aktivnosti u svrhu provođenja strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.

   


Letak slika 1


Letak slika 2

Vrh