heeader image

Županijski adresar

Župan:

Božo Galić, dipl.ing.

E-mail: bozo.galic@vusz.hr

Tel. 032 / 454-201

Županijska 9, 32000 Vukovar

 

Zamjenik župana:

Željko Cirba, dipl.ing.

E-mail: zeljko.cirba@vusz.hr

Tel. 032 / 454-301

Županijska 9, 32000 Vukovar

 

Zamjenik župana:

Zdravko Kelić

Tel. 032 / 344-201

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

 

Zamjenik župana:

Đorđe Ćurčić

Tel. 032 / 454-303

Županijska 9, 32000 Vukovar

 

 


URED ŽUPANA


 

Viša savjetnica za odnose s javnošću:

Sandra Pinjuh, mag.oec.

Vukovar, Županijska 9

Tel: 032 / 454-206

Fax. 032 / 454-205

E-mail: sandra.pinjuh@vusz.hr

Tajnica župana:

Zorica Begonja

Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel: 032 / 344-201

Fax. 032 / 331-981

E-mail: zorica.begonja@vusz.hr

 

Antonija Pavković

Vukovar, Županijska 9

Tel: 032 / 454-201

Fax. 032 / 454-200

E-mail: antonija.pavkovic@vusz.hr

 


 

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice - tajnice:

Jadranka Golubić, dipl.iur.

E-mail: jadranka.golubic@vusz.hr

Tel. 032 / 344-113

  Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Pročelnica:

mr.sc. Sandra Adžaga

Tel. 032 / 344-050

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Pročelnik:

Zdenko Podolar, dipl.oec.

Tel. 032 / 344-232

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Pročelnik:

Andrija Matić, dipl.ing.

E-mail: andrija.matic@vusz.hr

Tel. 032 / 344-038

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT

Pročelnica:

Doc. dr.sc. Jadranka Mustapić - Karlić

E-mail: jadranka.mustapic-karlic@vusz.hr

Tel. 032 / 454-601

Fax. 032 / 454 - 605

 Županijska 9, 32000 Vukovar

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Pročelnik:

Mato Puljić, dipl. oec.

E-mail: mato.puljic@vusz.hr

Tel. 032 / 344-122

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB

Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

Pročelnik:

Mato Golubičić, prof.

E-mail:

Tel. 032 / 344-045


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU

 

Pročelnica:

 Ida Kuić, dipl.iur.

E-mail: ida.kuic@vusz.hr

Tel. 032 / 454-802

Županijska 9, 32000 Vukovar

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

I EU POSLOVE

Adresa:  Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca,  A. Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

 

Tel. 032 / 300-590

E-mail:

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pročelnica:

Silvana Tvrz, dipl. ing.

E-mail: silvana.tvrz@vusz.hr

Tel. 032 / 492-034

Županijska 11, 32000 Vukovar

 

 


UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU

Županijska 9, 32000 Vukovar

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika:

Viktor Lukačević, prof.

Tel: 032 454-610

E-mail: turizam@vusz.hr


 


SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE

Glagoljaška 27/III kat, 32100 Vinkovci

Tel: 032 344-084

V.d. Pročelnika Službe:

Igor Banovac, dipl.ing.el.

E-mail: igor.banovac@vusz.hr