Izbornik
heeader image

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Njihov je osnovni, zakonom utvrđeni cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane.

Proces uvođenja tih specifičnih manjinskih institucija u pravni i politički život Republike Hrvatske počeo je nakon održavanja prvih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2003. godine. Izbori se održavaju svake četiri godine (održani su u lipnju 2007., srpnju 2011. i svibnju 2015. godine).

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom vijeća nacionalnih manjina županijske razine ima 25 članova koji se biraju neposrednim, tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na izborima 2015. godine  izabrana su vijeća bošnjačke, mađarske , rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine. Na održanim izborima izabrani su i predstavnici albanske, njemačke, romske i ukrajinske nacionalne manjine.

Radi usklađivanja i unaprjeđivanja zajedničkih interesa vijeća i predstavnici su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije osnovali zajedničko koordinacijsko tijelo. Na osnivačkoj sjednici održanoj 3. prosinca 2015. godine u Vukovaru za predsjednicu Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno je izabrana Rozalija Jakumetović, a za zamjenika predsjednice Svetislav Mikerević.

 

  • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32261 Rajevo selo, Gunjanska 34

tel: 098/180-8991

e-mail: bosnjacka-manjina.vsz@hotmail.com

Predsjednik: Zijad Pezerović

Zamjenik predsjednika: Redžep Salkić

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VUKOVÁR-SZERÉM MEGYE MAGYAR KISEBBSÉGI TANÁCSA  

32000 Vukovar,  Marina Držića 7

tel: 099/592-6889

e-mail: rozalija.jakumetovic@gmail.com

Predsjednica: Rozalija Jakumetović

Zamjenik predsjednice: Šandor Miškolci

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

РАДА РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ВУKOBAPCKO-CPИMCKEЙ ЖУΠΑΗИÏ 

32000 Vukovar,  Županijska 9

tel: 097/772-3845

e-mail: vrnm@h.t-com.hr

          boris.bucko@net.hr

Predsjednik: Boris Bučko

Zamjenik predsjednika: Joakim Erdelji

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY ŽUPY VUKOVARSKO-SRIEMSKEJ ŽUPY

32236 Ilok, Ivana Gorana Kovačića 85

tel: 032/596-064

     098/198-3163

e-mail: vsnm-ilok@hotmail.com

Predsjednik: Milan Pucovsky

Zamjenik predsjednika: Vlatko Mudroh 

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1

tel: 032/422-061

     098/759-285

e-mail: svetislav.mikerevic@vu.t-com.hr

Predsjednik: Svetislav Mikerević

Zamjenica predsjednika: Vesna Vujić

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

 

  • Predstavnik albanske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Josef Barlecaj

32000 Bogdanovci, Žrtava Domovinskog rata 28

tel: 099/329-5769

e-mail: jozef1012@hotmail.com

 

  • Predstavnica njemačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Dara Mayer

32000 Vukovar, Županijska 61

tel: 032/441-836

     098/866-180

e-mail: dara78@net.hr 

 

  • Predstavnik romske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Seljman Gušani

32100 Vinkovci, Andrije Kačića Miošića 5

tel: 098/186-7347

e-mail: seljmang@gmail.com

 

  • Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Tetyana Kochnyeva

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 70

tel: 032/416-814

      098/945-1675

e-mail: tetyanaramac@gmail.com