Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ured župana

Pročelnica:

Sandra Pinjuh, mag.oec.

E-mail: sandra.pinjuh@vusz.hr

Tel: 032 / 454-206

Fax. 032 / 454-205

Vukovar, Županijska 9

IMG

Sjedište Županije

Vukovar, Županijska 9

Tel:  032/ 454-201 

Fax: 032 / 454-200 

Opis poslova i aktivnosti:

Ured župana je stručna služba koja obavlja organizacijske, stručno- administrativne poslove, poslove odnosa s javnošću, protokolarne, pomoćno-tehničke i druge poslove vezane za rad župana i drugih dužnosnika Županije.

U okviru svog djelokruga Ured župana obavlja slijedeće poslove:

- poslove vezane za ostvarivanje programa aktivnosti župana

- poslove vezane za komuniciranje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave

- poslove organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti i poslove vezane za međužupanijsku suradnju

- poslove informiranja javnosti o aktivnostima župana i drugih dužnosnika Županije te praćenje sredstava javnog informiranja o događanjima značajnim za rad Županije

- obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama

- pripremanje materijala za javne istupe župana i drugih dužnosnika Županije

- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove iz područja ekonomije, gospodarstva, navodnjavanja, prometa i infrastrukture te drugih područja od značaja za razvoj županije

Vrh