Izbornik
heeader image

Prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Priloženi dokumenti

  Rješenje POPEM – ''Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovca i ostale manje infrastrukture'' na k.č. broj 1646 i 1644/2 k.o. Račinovci 18. kolovoza 2020. 459,12 KB
  Rješenje POPEM – ''Krajobrazno uređenje šumske povezne poučne staze arheološko nalazište ''Virgrad'' – staza krajobraza ''Virovi'' na k.č. broj 2747, 2742 i 2722/1 k.o. Komletinci 18. kolovoza 2020. 507,86 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara od 03. 06. 2020. godine, verzija: I – skladište otpada 27. srpnja 2020. 680,66 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara od 04. 06. 2020. godine, verzija: I – odlagalište otpada 27. srpnja 2020. 952,55 KB
  Rješenje o oopuo za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 24. srpnja 2020. 3,67 MB
  Rješenje - HR Telekom-Grabovo POPEM 08. srpnja 2020. 1,21 MB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000093, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0010 06. srpnja 2020. 407,63 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Gunjanska Čistoća d.o.o. iz Gunje, od 25. 05. 2020. godine, verzija: 1. 03. srpnja 2020. 2,45 MB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000092, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0010 03. srpnja 2020. 404,79 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke JET-SET d.o.o. iz Vrbanje, od 12. 05. 2020. godine, verzija: 1. 01. srpnja 2020. 1,06 MB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 26. svibnja 2020. 1,05 MB
  Elaborat zaštite okoliša "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 26. svibnja 2020. 19,74 MB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000091, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0009 26. svibnja 2020. 405,79 KB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/000228, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0007 13. ožujka 2020. 3,43 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''Asfaltiranje šumske ceste Spačva-Soljani, Dionica 1'' na k.č. broj 3177, 3178, 3179, 3183, 3186, 3190, 3191, 3192, 3120 i 3117 k.o. Vrbanja, k.č. broj 3243, 3244, 3245, 3247 i 3766 k.o. Soljani 25. veljače 2020. 960,68 KB
  Rješenje-cesta Račinci prema Jameni 10. veljače 2020. 461,63 KB
  Javni poziv 22. siječnja 2020. 144,03 KB
  Zaključak Župana VSŽ o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. IDPPVSŽ 08. siječnja 2020. 485,48 KB
  Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/19-01/000013, URBROJ: 2196/1-14-03-19-0008 03. prosinca 2019. 2,3 MB
  Javni poziv 19. studenog 2019. 415,97 KB
  Javni poziv 23. listopada 2019. 147,47 KB
  Javni poziv 16. listopada 2019. 364,89 KB
  Javni poziv 11. listopada 2019. 364,54 KB
  Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije i Strateškoj studiji Utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog Plana Vukovarsko - srijemske županije 30. rujna 2019. 3,83 MB
  Izvješće o javnoj raspravi 30. rujna 2019. 3,83 MB
  Javni poziv 26. rujna 2019. 453,16 KB
  Javni poziv 05. rujna 2019. 561,53 KB
  Javni poziv 03. rujna 2019. 317,64 KB
  Javni poziv 11. srpnja 2019. 555,39 KB
  Javni poziv 26. lipnja 2019. 45,4 KB
  Rješenje-"Izgradnja poljoprivredno gospodarske građevine - farma za proizvodnju i odgoj teladi kapaciteta 150 UG s pratećim sadržajima na k.č.br. 1039/1, k.o. Berak" 24. lipnja 2019. 1,06 MB
  I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - sanacija i zatvaranje odlagališta neopsanog otpada "Kraplja" u Gunji 19. lipnja 2019. 1,79 MB
  Javni poziv 11. lipnja 2019. 52,18 KB
  Javni poziv 06. lipnja 2019. 554,77 KB
  Javni poziv 06. lipnja 2019. 109,17 KB
  Javni poziv 05. lipnja 2019. 146,86 KB
  Javni poziv 30. svibnja 2019. 140,56 KB
  Javni poziv 29. svibnja 2019. 455,67 KB
  Rješenje - Izgradnja poslovne zgrade s ribogojilištem i administrativnim prostorom na k.č.br. 1776/14 u k.o. Lovas 23. svibnja 2019. 866,31 KB
  Javni poziv 20. svibnja 2019. 257,55 KB
  Javni poziv 06. svibnja 2019. 624,5 KB
  Javni poziv 02. svibnja 2019. 283,7 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 25. travnja 2019. 83,71 KB
  Javni poziv 24. travnja 2019. 492,25 KB
  Gradjevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/19-01/000062, URBROJ: 2196/1-14-03-19-0007 17. travnja 2019. 3,96 MB
  Javni poziv 10. travnja 2019. 551,38 KB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Poslovna zgrada za uzgoj ribe s pratećim sadržajem“ na k.č. br.177614 k.o. Lovas 08. travnja 2019. 418,4 KB
  Javni poziv 02. travnja 2019. 741,25 KB
  Javni poziv 02. travnja 2019. 740,26 KB
  Javni poziv 02. travnja 2019. 749,94 KB
  Javni poziv 02. travnja 2019. 713,46 KB
  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu čestica.pdf 14. ožujka 2019. 156,69 KB
  Javni poziv 08. ožujka 2019. 279,49 KB
  Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009, URBROJ: 2196/1-14-05-19-0011 15. veljače 2019. 1,74 MB
  Javni poziv 20. prosinca 2018. 364,33 KB
  Javni poziv 19. prosinca 2018. 656,26 KB
  Javni poziv 06. prosinca 2018. 282,51 KB
  Javni poziv 04. prosinca 2018. 388,33 KB
  Javni poziv 04. prosinca 2018. 375,09 KB
  Javni poziv 08. studenog 2018. 376,4 KB
  Javni poziv 26. listopada 2018. 326,43 KB
  Javni poziv 17. listopada 2018. 332,12 KB
  Javni poziv 11. listopada 2018. 586,91 KB
  Rješenje - Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratolom s pritokom Okut u VSŽ 09. listopada 2018. 1,63 MB
  Javni poziv 02. listopada 2018. 613,94 KB
  Rješenje - ''Uređenje Vukovarske (male) ade'' na k.č. broj 7071 k.o. Vukovar – Posebni rezervat ''Vukovarske dunavske ade'' 13. rujna 2018. 470,25 KB
  Javni poziv 13. rujna 2018. 617,12 KB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 939, 1020, 1022, 1023, 1024 i 1026 k.o. Podgrađe – UŠP Vinkovci 13. rujna 2018. 442,76 KB
  Rješenje o dopuštenju - ''Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja'' na k.č. broj 5971/4 k.o. Vinkovci II u zaštićenom području park šume ''Kanovci'' 29. kolovoza 2018. 501,62 KB
  Javni poziv 21. kolovoza 2018. 315,35 KB
  Javni poziv 09. kolovoza 2018. 304,12 KB
  Obavijest provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od rkm 1321 do rkm 1325'' na području Vukovarsko-srijemske županije 13. srpnja 2018. 483,75 KB
  Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju 23. svibnja 2018. 102,63 KB
  Javni poziv 22. svibnja 2018. 532,86 KB
  Radionica eDozvola 13. travnja 2018. 1,17 MB
  Javni poziv 30. ožujka 2018. 136,44 KB
  Upute kandidatima 30. ožujka 2018. 117,93 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 30. ožujka 2018. 76,85 KB
  Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU 27. ožujka 2018. 91,11 KB
  Javni poziv 05. ožujka 2018. 57,29 KB
  Javni poziv 02. ožujka 2018. 532,64 KB
  Javni poziv 23. veljače 2018. 67,8 KB
  Javni poziv 16. siječnja 2018. 298,18 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja 12. siječnja 2018. 74,49 KB
  Javni poziv 18. prosinca 2017. 261,18 KB
  Javni poziv 13. prosinca 2017. 513,48 KB
  Javni poziv 06. prosinca 2017. 618,6 KB
  Obavijest o javnoj raspravi 17. listopada 2017. 72,86 KB
  Javni poziv 17. listopada 2017. 299,84 KB
  Javni poziv 26. rujna 2017. 327,5 KB
  Rješenje - Izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ 08. rujna 2017. 288,38 KB
  Rješenje -„Izgradnja građevine infrastrukturnog sustava radne zone “Ambarine” Gradište, na k.č. br. 2264/6, 3468, 3469, 3454/11, 3455/4, 3454/7, k.o. Gradište“ 07. rujna 2017. 447,43 KB
  Rješenje – "Izgradnja biciklističke staze Tovarnik - Ilača, na k.č. br. 1945/1, 1945/2, k.o. Ilača i k.č. br. 3600, 2525/1, 2526, 2527, 3614, k.o. Tovarnik" 07. rujna 2017. 440,57 KB
  Rješenje - „Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1331 na području Grada Vukovara“ 04. rujna 2017. 373,83 KB
  Rješenje - Izgradnja benzinske postaje sa pratećim sadržajem, na k.č. br. 468/1, k.o. Otok 28. kolovoza 2017. 448,84 KB
  Javni poziv 22. kolovoza 2017. 559 KB
  Javni poziv 11. srpnja 2017. 816,36 KB
  Javni poziv 30. lipnja 2017. 284,95 KB
  Javni poziv 11. svibnja 2017. 515,32 KB
  Javni poziv 10. svibnja 2017. 602,63 KB
  Javni poziv 08. svibnja 2017. 292,05 KB
  Javni poziv 04. svibnja 2017. 272,58 KB
  Javni poziv 02. svibnja 2017. 288,3 KB
  Javni poziv 28. travnja 2017. 277,43 KB
  Javni poziv 06. travnja 2017. 352,39 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 30. siječnja 2017. 83,23 KB
  Javni poziv 20. siječnja 2017. 256,59 KB
  Upute kandidatima 19. siječnja 2017. 177,74 KB
  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 19. siječnja 2017. 82,67 KB
  Javni poziv 17. siječnja 2017. 260,83 KB
  Javni poziv 03. studenog 2016. 573,08 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 28. listopada 2016. 67,24 KB
  Javni poziv 25. listopada 2016. 107,77 KB
  Javni poziv 25. listopada 2016. 251,85 KB
  Oglas - SSS 18. listopada 2016. 79,34 KB
  Upute kandidatima 18. listopada 2016. 159,81 KB
  Javni poziv 17. listopada 2016. 97,55 KB
  Javni poziv 14. listopada 2016. 253,75 KB
  Javni poziv 14. listopada 2016. 243,04 KB
  Javni poziv 14. listopada 2016. 244,99 KB
  Javni poziv 04. listopada 2016. 531,88 KB
  Rješenje - Izgradnja javne rasvjete u ulici Dore Pejačević u Vukovaru, na k.č. br. 3445, 7139, 2452 k.o. Vukovar 03. listopada 2016. 580,05 KB
  Rješenje - Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci, - KB 10(20)kV od PTTS 10(20)/0,4kV „Novi Jankovci 1“ do KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci - KB 10(20)kV od KTS "Novi Jankovci 4" do ŽSTS "Privlaka 3" 03. listopada 2016. 659,81 KB
  Javni poziv 01. rujna 2016. 461,64 KB
  Javni poziv 18. kolovoza 2016. 327,45 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - VSS 18. kolovoza 2016. 65,39 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - VSS 18. kolovoza 2016. 65,01 KB
  Javni poziv 18. kolovoza 2016. 478,1 KB
  Javni poziv 16. kolovoza 2016. 274,04 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - VŠS 12. kolovoza 2016. 66,24 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 12. kolovoza 2016. 81,34 KB
  Upute kandidatima 12. kolovoza 2016. 172,35 KB
  Vukovarsko-srijemska županija podjela odluka o povećanju komunalnog standarda 28. srpnja 2016. 411,5 KB
  Rješenje - „Izgradnja pomoćne zgrade – garaža, drvarnica i spremište za alat (P) u Iloku, Stjepana Radića 66, na k.č. br. 2747/4, k.o. Ilok" 20. srpnja 2016. 550,82 KB
  Javni poziv 12. srpnja 2016. 247,27 KB
  Upute kandidatima 11. srpnja 2016. 154,33 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 11. srpnja 2016. 73,34 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Vranjevo d.o.o. iz Otoka, Vladimira Nazora 1/I 11. srpnja 2016. 1002,8 KB
  Javni poziv 08. srpnja 2016. 31,67 KB
  Upute kandidatima 07. srpnja 2016. 162,22 KB
  Oglas-UO za prostorno VSS i VŠS - 2016 (legalizacija) 05. srpnja 2016. 74,92 KB
  Javni poziv 20. lipnja 2016. 109,31 KB
  Javni poziv 08. lipnja 2016. 262,27 KB
  Javni poziv 08. lipnja 2016. 258,21 KB
  Javni poziv 08. lipnja 2016. 255,38 KB
  Javni poziv 08. lipnja 2016. 257,82 KB
  Javni poziv 08. lipnja 2016. 258,27 KB
  Konzultacije o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije(scoping) 20. svibnja 2016. 1,13 MB
  Konzultacije o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije(scoping) 20. svibnja 2016. 1,13 MB
  Javni poziv 04. svibnja 2016. 456,78 KB
  Odluka o započinjanju SPUO IV ID PP VSŽ 03. svibnja 2016. 0 B
  SPUO Zahtjev s prilozima 03. svibnja 2016. 0 B
  Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.broj 1204/1 k.o. Rokovci 12. travnja 2016. 536,12 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na građevnim česticama k.č.broj 1742,1712/1,1725/2 i 1716 k.o. Stari Jankovci 08. travnja 2016. 551,56 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Otok HR-32252 Otok, Trg kralja Tomislava 6 u postupku izdavanja građevinske dozvole 08. travnja 2016. 653,53 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Vukovarsko-srijemske županije za građenje sustava navodnjavanja Sopot 10. ožujka 2016. 446,08 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu Hrvatskih voda za građenje građevine infrastrukturne namjene u k.o. Grabovo 04. ožujka 2016. 266,42 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša 17. veljače 2016. 79,82 KB
  Poziv - OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto 2. višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju 10. veljače 2016. 77,61 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto 1. višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju 10. veljače 2016. 79,47 KB
  Poziv - OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto 1. referenta za prostorno uređenje i gradnju i 2. administrativnog referenta 09. veljače 2016. 78,49 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti radno mjesto pod brojem 2. referenta za poslove legalizacije 03. veljače 2016. 77,37 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto pod brojem 1. Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša 03. veljače 2016. 77,83 KB
  Javni poziv za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Šljivici“ i izgradnje priključnog cjevovoda za ispust čistih oborinskih voda, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2283/1, 2778, 2732 k.o. Lovas 03. veljače 2016. 248,52 KB
  Javni poziv za rekonstrukciju farme PROTEIN d.o.o. Bobota k.č.br. 1764 k.o. Bobota 29. siječnja 2016. 267,51 KB
  Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za zaštitu okoliša 28. siječnja 2016. 80,27 KB
  Upute kandidatima 28. siječnja 2016. 117,75 KB
  Upute kandidatima - SSS 25. siječnja 2016. 120,09 KB
  Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - SSS 25. siječnja 2016. 85,43 KB
  Upute kandidatima - VSS i VŠS 25. siječnja 2016. 123,98 KB
  Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme -VSS i VŠS 25. siječnja 2016. 85,35 KB
  Upute kandidatima 19. siječnja 2016. 120,42 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i referent za poslove legalizacije 19. siječnja 2016. 74,77 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA STARI JANKOVCI 22. prosinca 2015. 241,93 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije 16. prosinca 2015. 584,71 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96 16. prosinca 2015. 589,96 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP ODS d.o.o. Elektra Vinkovci 15. prosinca 2015. 512,27 KB
  Rješenje - „Polaganje svjetlovodnog kabela i izgradnja kabelske kanalizacije od UPS-a Posavski Podgajci do bazne postaje (BP) Posavski Podgajci“ 22. listopada 2015. 609,5 KB
  Rješenje - „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Ilok, k.č.br. 2058 k.o. Ilok“ 22. listopada 2015. 672,74 KB
  Rješenje - „Izgradnja proizvodne građevine za proizvodnju drvenog peleta i elektrane na krutu biomasu snage 1 MWel, u Otoku na k.č. broj 633/9 k.o. Otok” 22. listopada 2015. 544,86 KB
  Rješenje - Izgradnja nadstrešnice za smještaj građevinske i šumske mehanizacije, pristupne ceste i platoa“ u Gradu Otoku, ulica Skorotinci 6 u gospodarskoj poslovnoj zoni „Otok“ 22. listopada 2015. 599,7 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Komunalne i prijevozničke usluge Cerna iz Cerne 20. listopada 2015. 1,19 MB
  Rješenje - Rekonstrukcija – dogradnja građevine za privremeno skladištenje i mehaničku obradu neopasnog otpada i izgradnja poslovne zgrade (p + 1)” u Vinkovcima na k.č. broj 5145/14 i 5145/19 k.o. Vinkovci II 06. listopada 2015. 569,02 KB
  Rješenje - Izgradnja nove gradske tržnice na Olajnici u Vukovaru na dijelu k.č.br. 2601/5, 7075/20, 7075/26, 1708/10, 2601/3, 7075/19 i 1708/2 k.o. Vukovar 06. listopada 2015. 670,97 KB
  Rješenje - Izgradnja autobusnog okretišta za oba smjera u Ivankovu na k.č. broj 1313/7, 1313/2, 1313/6, 1313/3 i 4370 k.o. Ivankovo 06. listopada 2015. 573,26 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom Landia d.o.o. 30. rujna 2015. 1,19 MB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Vinkovci 25. rujna 2015. 618,83 KB
  Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Privlaka 24. rujna 2015. 656,43 KB
  Rješenje - Izgradnja transformatorske stanice (KTS) 20/0,4 kV "Iločki podrumi" Ilok, srednjenaponskog kabelskog dalekovoda KB 20 kV - priključni za KTS 24. rujna 2015. 687,1 KB
  Oglas-UO za prostorno SSS-01.09.2015 02. rujna 2015. 75,11 KB
  NoUpute kandidatima-oglas legalizacija SSS-rujan 2015vi dokument 02. rujna 2015. 112,8 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija kolnika i pješačkih staza Grobljanske ulice u Iloku 01. rujna 2015. 616,07 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Iloku 01. rujna 2015. 720,22 KB
  Rješenje - Izgradnja nadstrešnice za smještaj građevinske i šumske mehanizacije 01. rujna 2015. 594,81 KB
  Rješenje - Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja - Čisto 01. rujna 2015. 699,21 KB
  Rješenje - Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja – Rajevo Selo 01. rujna 2015. 767,8 KB
  Rješenje - Izgradnja parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Gabošu na k.č.br. 476, 818 k.o. Gaboš 01. rujna 2015. 617,85 KB
  Javni poziv za zahvat „Rekonstrukcija državne ceste D2, dionica Vukovar-Opatovac duljine 13,14 km“ 19. kolovoza 2015. 282,17 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 12. kolovoza 2015. 1007,47 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje sustava navodnjavanja Blata - Cerna 11. kolovoza 2015. 264,12 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 29. srpnja 2015. 1,26 MB
  Rješenje - „Plato tankova za skladištenje vina“ u Iloku, na k.č.br. 644 k.o. Iloki“ 29. srpnja 2015. 584,99 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac 29. srpnja 2015. 1,74 MB
  Rješenje - Izgradnja poduzetničkog inkubatora“ u Gradu Otoku, ulica Skorotinci b.b. u gospodarskoj poslovnoj zoni „Otok“ 29. srpnja 2015. 586,8 KB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta - SLATINE d.o.o. 28. srpnja 2015. 407,17 KB
  Informacija - „Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za uzgoj pilenki kapaciteta 30000 pilenki, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija“ 20. srpnja 2015. 91,8 KB
  Elaborat - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za uzgoj pilenki kapaciteta 30000 pilenki, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 20. srpnja 2015. 9,72 MB
  Rješenje - Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save na lokacijama rkm 291+907 do rkm 294+272, k.č. br. 3353/1 k.o. Štitar i rkm 297+070 do rkm 298+602, k.č. br. 5860 k.o. Babina Greda 20. srpnja 2015. 727,31 KB
  Rješenje - “Izgradnja tankova vina sa rashladnim uređajima“ u Iloku, na k.č.br. 5226 k.o. Ilok 07. srpnja 2015. 581,46 KB
  Rješenje - Izgradnja reciklažnog dvorišta“ u Nuštru, na k.č.br. 1674 k.o. Nuštar 07. srpnja 2015. 571,67 KB
  Rješenje - „Izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. br. 503/2, k.o. Vinkovački Banovci“ 07. srpnja 2015. 587,77 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine – depo stajskog gnoja na k.č. br. 1764, k.o. Bobota, Veliki orah 07. srpnja 2015. 682,66 KB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Rit 1", Ivankovo, Ivankovo k.č. broj 4440, 1848, 4304/2, 4371/2, 4448/2 k.o. Ivankovo 26. lipnja 2015. 612,18 KB
  EGO-EKO-DUNAV d.o.o - Elaborat gospodarenja otpadom 2015 23. lipnja 2015. 826,04 KB
  Elaborat - EGO Jet-Set d.o.o. 23. lipnja 2015. 901,31 KB
  Informacija - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 19. lipnja 2015. 468,12 KB
  Elaborat - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 19. lipnja 2015. 6,09 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva CESTORAD d.d. 15. lipnja 2015. 1,77 MB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Karadžićevu na k.č.br: 330/1, 747, 782, 783 k.o. Karadžićevo 05. lipnja 2015. 643,26 KB
  Rješenje - Izgradnja kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na drvnu biomasu u poslovnoj zoni Vukovar, na dijelu k.č.br. 395/27 k.o. Vukovar – elektrana Agner 03. lipnja 2015. 648,8 KB
  Javni poziv - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci 21. svibnja 2015. 256,67 KB
  Javni poziv - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije,Elektra Vinkovci 21. svibnja 2015. 278,86 KB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija županijske ceste Ž4148; Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 na k.č. br. 1680 k.o. Tordinci, k.č.br. 1270 k.o. Pačetin i k.č.br. 1363 k.o. Bršadin 19. svibnja 2015. 638,06 KB
  Rješenje - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 14. svibnja 2015. 1,51 MB
  Javni poziv za uvid u spis predmeta - Općina Nuštar 11. svibnja 2015. 279 KB
  Informacija - Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac 11. svibnja 2015. 253,21 KB
  Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac - Elaborat zaštite okoliša Vupik 11. svibnja 2015. 9,47 MB
  Rješenje - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Lovas, za područje naselja Lovas i Opatovac 27. travnja 2015. 681,38 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Krešo, Gunja na k.č.br. 2558/2 k.o. Gunja 27. travnja 2015. 679,94 KB
  Rješenje - Izgradnja vodovodnog priključka Tranzitnog centra za prihvat stranaca u Tovarniku 27. travnja 2015. 605,74 KB
  Rješenje - Izgradnja- SBTS 10(20)/0.4kV "Nuštar 11"Nuštar - KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Nuštar 11", Nuštar na k.č.broj 1675, 1681, 1676/32 k.o. Nuštar 27. travnja 2015. 648,07 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Jura, Gunja na k.č.br. 2558/2 k.o. Gunja 27. travnja 2015. 681,47 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRUNJE-TRADE 23. travnja 2015. 1,01 MB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija- SBTS 10(20)/0.4kV Nijemci 9, Nijemci i KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV Nijemci 9, Nijemci 15. travnja 2015. 645,81 KB
  Rješenje - Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č. broj 837 k.o. Mikluševci 15. travnja 2015. 571,3 KB
  Rješenje - Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Dunav na lokaciji „Orlov otok" 15. travnja 2015. 0 B
  Rješenje - Izgradnja infrastrukturne građevine: Biciklistička staza Vinkovci – Nuštar k.č. broj 6091, 6180 k.o. Vinkovci i k.č. broj 1765, 1784 k.o. Nuštar 15. travnja 2015. 571,55 KB
  Rješenje - Izgradnja spremišta poljoprivrednih proizvoda, spremišta poljoprivrednih strojeva, mosne vage i rekonstrukcija postojeće upravne zgrade u Nuštru na k.č. broj 1681 k.o. Nuštar 07. travnja 2015. 544,92 KB
  Poziv za provjeru znanja 27. ožujka 2015. 75,4 KB
  Rješenje - Izgradnja- SBTS 10(20)/0.4kV "Otok 21"Otok- KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Otok 21", Otok 25. ožujka 2015. 646,13 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Marina, na k.č. broj 1584/12 k.o. Nijemci 23. ožujka 2015. 645,76 KB
  Elaborat utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 18. ožujka 2015. 3 MB
  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 18. ožujka 2015. 99 KB
  Rješenje - Staklenik na k.č. broj 12/2, k.o. Grabovo, Vukovar 16. ožujka 2015. 606,44 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – SPH- 1 Ivankovo na k.č.br. 2398/16 k.o. Ivankovo 16. ožujka 2015. 541,9 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Bendix1 Ivankovo na k.č.br. 2398/16 k.o. Ivankovo 16. ožujka 2015. 537,52 KB
  Rješenje - Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut 10. ožujka 2015. 1,67 MB
  Poziv za provjeru znanja-oglas -VŠS 04. ožujka 2015. 78,47 KB
  Poziv za provjeru znanja-oglas -VSS i VŠS 04. ožujka 2015. 79,43 KB
  Rješenje o dopuštenju zahvata „Izvođenje zemljanih radova u svrhu arheoloških istraživanja u zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture - Parku na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima 03. ožujka 2015. 1,19 MB
  Rješenje - Izgradnja - ŽSTS 10(20)/0.4kV "Trpinja 6" Trpinja - KB 10(20)kV priključni za ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Trpinja 6", Trpinja, k.č. broj 2451, 2450, 2459, 2434 k.o. Trpinja 02. ožujka 2015. 106,04 KB
  Rješenje - Zamjena spremnika na benzinskoj postaji Kunjevci na k.č. broj 6079/7, k.o. Vinkovci II 12. veljače 2015. 106,71 KB
  Rješenje - Izgradnja pristupne prometnice do Bioindustrije – Centra za gospodarenje životinjskim nusproizvodima na k.č. broj 335, 338, 339, 340, 931, 953, 954 i 955 k.o. Ostrovo 15. siječnja 2015. 577,65 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - VSS i VŠS 14. siječnja 2015. 78,5 KB
  Rješenje - Izgradnja dva autobusna stajališta, kao dijela građevine prometne infrastrukture županijske ceste ŽC 4174 u Lovasu na k.č. br. 2733 k.o. Lovas 14. siječnja 2015. 515,16 KB
  Upute kandidatima - Oglas legalizacija 14. siječnja 2015. 124,2 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - SSS 14. siječnja 2015. 81,02 KB
  Javni poziv - Andrijaševci 12. siječnja 2015. 1,08 MB
  Rješenje - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija farme muznih krava planiranog kapaciteta 1157 UG na k.č. br. 4130/10 k.o. Ivankovo” 08. siječnja 2015. 2,06 MB
  Poziv za provjeru znanja 31. prosinca 2014. 74,33 KB
  Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Šumski put u Bršadinu, na k.č. 12931, 1334 k.o. Bršadin 17. prosinca 2014. 501,05 KB
  Izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. 1775, 2711, 2728, 2730 k.o. Lovas 17. prosinca 2014. 526,07 KB
  Elaborat revitalizacije voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut 11. prosinca 2014. 10,58 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom Obrta Labora 09. prosinca 2014. 2,1 MB
  Rješenje vodovodna mreža Gunja 08. prosinca 2014. 104,27 KB
  Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar (Faza I.) upućuje na javnu raspravu 08. prosinca 2014. 340,38 KB
  Rješenje - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - "Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski serpentin" 05. prosinca 2014. 1,65 MB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Lovasu 30. studenog 2014. 521,69 KB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Opatovcu 30. studenog 2014. 526,95 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija lokalne ceste L-46016 u Opatovcu i Mikluševcima 30. studenog 2014. 557,1 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom Komunalije Hrgovčić d.o.o. 25. studenog 2014. 5,56 MB
  Javna nabava - Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Tovarnik i rekonstrukcija kanala Boris 18. studenog 2014. 852,63 KB
  Elaborat - Farma muznih krava, Ivankovo 10. studenog 2014. 12,08 MB
  Informacija - Farma muznih krava 10. studenog 2014. 546,6 KB
  Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtki Eurco d.d. 29. listopada 2014. 489,41 KB
  Elaborat gospdoarenja otpadom Eurco d.d. 28. listopada 2014. 719,1 KB
  Rješenje - sustav navodnjavanja Ervenica 28. listopada 2014. 1,17 MB
  Rješenje - Prethodna Ocjena prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat Izgradnje – SBTS “Bapska 5” Bapska 16. listopada 2014. 131,87 KB
  Obavijest o provođenju javne rasprave - Komunalije Hrgovčić 13. listopada 2014. 328,58 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Sekundar 09. listopada 2014. 2,19 MB
  Lokacijska dozvola - PROTEIN d.o.o. Bobota - dogradnja silosa 07. listopada 2014. 147,28 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. 07. listopada 2014. 1,38 MB
  Rješenje - Tlačno gravitacijski vod Dunav(Sotin)-jezero Grabovo 06. listopada 2014. 932,25 KB
  Informacija o zahtjevu - Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski srepentin 30. rujna 2014. 562,23 KB
  Antinski serpentin - završna verzija rujan 2014 30. rujna 2014. 6,37 MB
  Informaciju o zahtjevu za dopunom zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci-Vukovar (I.faza) 25. rujna 2014. 247,93 KB
  Rješenje - Magistralni vodoopskrbni cjevovod, dionica:Markušica-Korođ-Antin 22. rujna 2014. 124,06 KB
  Rješenje - Magistralni vodoopskrbni cjevovod, dionica: Mlaka Antinska - Tordinci 17. rujna 2014. 593,35 KB
  Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Komunalije Hrgovčić d.o.o., J.J.Strossmajera 175a,32270 Županja 16. rujna 2014. 1,52 MB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-javna vodoopskrba Općine Tompojevci 04. rujna 2014. 613,08 KB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-sustav odvodnje Borovo-Sotin 04. rujna 2014. 615,9 KB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-dogradanja odvodnje u u.Petri skela 04. rujna 2014. 651,54 KB
  Rješenje-Nijemci-UPOV- Dračetina 04. rujna 2014. 623,94 KB
  Rješenje-vodovod grada Vukovara-san.-fekalna kanalizacija u u.B.Bušića 04. rujna 2014. 617,03 KB
  Rješenje-St. Jankovci-UPOV-Malat 04. rujna 2014. 623,98 KB
  Rješenje Vođinci i St. Mikanovci-UPOV 04. rujna 2014. 627,21 KB
  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar (I.faza) 28. kolovoza 2014. 536,4 KB
  Rješenje-ispravak reciklažno Dvorište Drenovci d.o.o. 26. kolovoza 2014. 488,96 KB
  Rješenje Cerna 22.8.2014 13-43 22. kolovoza 2014. 486,16 KB
  Rješenje Uprava za ceste VSŽ 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 480,9 KB
  Rješenje Vinkovački vodovod 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 491,63 KB
  Rješenje Metalfer steel 22.8.2014 13-54 22. kolovoza 2014. 487,47 KB
  Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
  Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
  Rješenje Općina Lovas 22.8.2014 14-03 22. kolovoza 2014. 482,93 KB
  Rješenje Glavna ocjena Hrvatske vode 22. kolovoza 2014. 2,03 MB
  Rješenje Općina Drenovci 22.8.2014 13-58 22. kolovoza 2014. 486,84 KB
  Javni poziv - PROTEIN d.o.o. Bobota 18. kolovoza 2014. 293,87 KB
  Rješenje - Reciklažno dvorište Otok 08. kolovoza 2014. 543,46 KB
  Rješenje - bioplinsko postrojenje Cerna 25. srpnja 2014. 696,1 KB
  Rješenje-prometnica-Posavski Podgajci 22. srpnja 2014. 1009,85 KB
  Rješenje-ulo hladnjača Lovas 22. srpnja 2014. 684,55 KB
  Rješenje-silosi-Bobota 22. srpnja 2014. 669,2 KB
  Rješenje-reciklažno dvorište Drenovci 17. srpnja 2014. 867,95 KB
  Rješenje vodoopskrba Lovas 04. srpnja 2014. 216,74 KB
  Letak o programu obnove obiteljskih kuća na poplavljenom području 04. srpnja 2014. 170,2 KB
  Rješenje otpadne vode Babina Greda 03. srpnja 2014. 958,78 KB
  Elaborat Gospodarenja otpadom tvrtke Sokol d.o.o. 27. lipnja 2014. 668,2 KB
  Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće gradsko odlagalište otpada Županja 24. lipnja 2014. 312,05 KB
  Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole Gradsko odlagalište Županja 24. lipnja 2014. 3,29 MB
  Elaborat Gospodarenja otpadom tvrtke Nevkoš d.o.o. 23. lipnja 2014. 1,02 MB
  Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Petrovačka dola“, Grad Vukovar 13. svibnja 2014. 310,48 KB
  Javna rasprava - U postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Razvitak d.d. 02. travnja 2014. 1,05 MB
  Javna rasprava u postupku ishođenja Okolišne dozvole za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla, Pšenični mlin – PIK Vinkovci d.d. 11. ožujka 2014. 372,08 KB
  Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za rekonstrukciju postojećeg postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla, PŠENIČNI MLIN, PIK Vinkovci d.d. -Netehnički sažetak 11. ožujka 2014. 1,02 MB
  Tekst studija Sotin BNS 04. ožujka 2014. 15,85 MB
  Netehnicki sažetak Sotin BNS 04. ožujka 2014. 1,82 MB
  Informacija - Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš "Izgradnja međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Republika Srbija) DN 1200/100 bara – hrvatski dio" 04. ožujka 2014. 1,01 MB
  Obavijest o drugoj ponovnoj javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 27. veljače 2014. 61,87 KB
  Objava Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bošnjaci 03. veljače 2014. 31,41 KB
  Rješenje - uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm) 21. siječnja 2014. 1,38 MB
  Rješenje - Izgradnja nasipa u Iloku i uređenje ušća Drljanskog potoka 20. prosinca 2013. 3,91 MB
  Objava Odluke o izradi III Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda 25. studenog 2013. 31,42 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 15. studenog 2013. 34,42 KB
  Objava Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Jarmina 29. listopada 2013. 31,41 KB
  Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Otok 22. listopada 2013. 28,35 KB
  Rješenje - Zimovnik u Opatovcu 09. srpnja 2013. 1,55 MB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 26. lipnja 2013. 33,64 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja općine Štitar 20. lipnja 2013. 38,06 KB
  Objava Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Otok 29. svibnja 2013. 31,41 KB
  Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Zimovnik u Opatovcu “ za ekološku mrežu 10. svibnja 2013. 12,91 MB
  Objava Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 24. travnja 2013. 31,54 KB
  Objava Odluke o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Borovo 24. travnja 2013. 33,12 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradište 24. travnja 2013. 33,09 KB
  Studija o utjecaju na okoliš - uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara - netehnički sažetak 28. ožujka 2013. 2,19 MB
  Objava Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bogdanovci 27. ožujka 2013. 33,1 KB
  Objava Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci 27. ožujka 2013. 33,1 KB
  Objava Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci 26. ožujka 2013. 33,1 KB
  Objava Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 26. ožujka 2013. 31,91 KB
  Objava Odluke o donošenju 3. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Županja 24. siječnja 2013. 32,41 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci 26. studenog 2012. 33,07 KB
  Objava Odluke o donošenju I. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 26. studenog 2012. 33,13 KB
  Održana ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci 15. studenog 2012. 40,59 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradište 02. studenog 2012. 36,94 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana uređenja općine Štitar 02. studenog 2012. 37,36 KB
  Obavijest o stavljanju na javnu raspravu „Studije o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka 29. listopada 2012. 89,64 KB
  Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju crijepa „Slavonka“ tvrtke DILJ d.o.o. 24. listopada 2012. 284,74 KB
  Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara 12. listopada 2012. 481,59 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tovarnik 10. listopada 2012. 35,52 KB
  Objava Odluke o izradi Prostornog plana uređenja općine Štitar 10. listopada 2012. 31,44 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 03. listopada 2012. 37,31 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu 3. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Županja 14. rujna 2012. 37,39 KB
  Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradište 28. kolovoza 2012. 28,33 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu III Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci 20. srpnja 2012. 38,19 KB
  Objava Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 19. srpnja 2012. 28,48 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci 19. srpnja 2012. 32,6 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradište 29. lipnja 2012. 28,46 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bošnjaci (usklađenje s zakonom) 29. lipnja 2012. 32,87 KB
  Ispravak objave Odluke o Prostornom planu uređenja općine Tovarnik 29. lipnja 2012. 25,32 KB
  Objava Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Borovo 29. lipnja 2012. 28,47 KB
  Objava Odluke o izradi I Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 28. lipnja 2012. 28,48 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 28. lipnja 2012. 38,07 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu I.Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 28. lipnja 2012. 38,66 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bogdanovci 28. lipnja 2012. 38,73 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci 28. lipnja 2012. 38,37 KB
  Upute kandidatima vezanim uz Natječaj 05. lipnja 2012. 119,19 KB
  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije 05. lipnja 2012. 51,01 KB
  Objava Odluke o izradi III Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci 10. svibnja 2012. 28,48 KB
  KARTA-1A_pno_korištenje i namjena prostora 06. travnja 2012. 7,51 MB
  2-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 1-Tekstualni dio-odredbe-str1 06. travnja 2012. 143,12 KB
  4-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-opći dio-str0-5 06. travnja 2012. 131,6 KB
  3-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 1-Kartografski dio-str2 06. travnja 2012. 101,2 KB
  7-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Isprave-str1-9 06. travnja 2012. 2,17 MB
  1-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 1-Opći dio-str0-6 06. travnja 2012. 133,9 KB
  5-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-obrazloženje-str1-5 06. travnja 2012. 87,33 KB
  6b-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-zahtjevi i mišljenja-str1-192 06. travnja 2012. 7,36 MB
  6c-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-zahtjevi i mišljenja-str1-192 06. travnja 2012. 4,77 MB
  8-III. IiDPPVSŽ-PR-Sažetak za javnost-str1-4 06. travnja 2012. 144,46 KB
  6a-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-zahtjevi i mišljenja-str1-192 06. travnja 2012. 7,2 MB
  KARTA-2A_pno_promet-cest_želj_zrač i riječ 06. travnja 2012. 7,82 MB
  6d-III. IiD PPVSŽ-PR-KNJIGA 2-Obvezni prilozi-zahtjevi i mišljenja-str1-192 06. travnja 2012. 5,79 MB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci (pdf) 13. ožujka 2012. 37,52 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Andrijaševci (pdf) 13. ožujka 2012. 28,55 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci (pdf) 06. veljače 2012. 36,91 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Markušica (pdf) 18. siječnja 2012. 32,6 KB
  Objava Odluke o izradi Prostornog plana uređenja općine Štitar (pdf) 13. siječnja 2012. 28,43 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna (pdf) 13. siječnja 2012. 32,59 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda (pdf) 13. siječnja 2012. 33,27 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Iloka (pdf) 13. siječnja 2012. 31,97 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci (pdf) 08. prosinca 2011. 37,42 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci (pdf) 05. prosinca 2011. 36,76 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci (pdf) 08. studenog 2011. 40,35 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tovarnik (pdf) 08. studenog 2011. 36,81 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bogdanovci (pdf) 25. listopada 2011. 28,45 KB
  Provedba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradam 10. listopada 2011. 87,25 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vukovara (pdf) 20. rujna 2011. 36,41 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga 2. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara 25. kolovoza 2011. 38,09 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci (pdf) 25. kolovoza 2011. 28,96 KB
  Obavijest o prethodnoj raspravi u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 25. srpnja 2011. 11,62 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Trpinja (pdf) 04. srpnja 2011. 32,58 KB
  Održana ponovna prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Vukovara (pdf) 04. srpnja 2011. 35,53 KB
  Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG Vukovara (pdf) 01. srpnja 2011. 23,34 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda (pdf) 20. lipnja 2011. 36,8 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Iloka (pdf) 15. lipnja 2011. 36,03 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gunja (pdf) 15. lipnja 2011. 39,77 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci (pdf) 03. lipnja 2011. 38,79 KB
  Objava Odluke o drugim (2.) izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tovarnik (pdf) 30. svibnja 2011. 28,5 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda (pdf) 15. travnja 2011. 38,4 KB
  Odluka o izradi III Izmjena i dopuna PPVSŽ 08. travnja 2011. 995,18 KB
  Obavijest o izradi III IDPPVSŽ 08. travnja 2011. 38,83 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bošnjaci (pdf) 23. ožujka 2011. 29,26 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Iloka (pdf) 16. ožujka 2011. 35,54 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Markušica (pdf) 16. ožujka 2011. 36,92 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Iloka (pdf) 11. ožujka 2011. 27,36 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna (pdf) 09. ožujka 2011. 36,87 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gunja (pdf) 09. ožujka 2011. 37,38 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gunja (pdf) 04. ožujka 2011. 29,07 KB
  Objava Izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda (pdf) 25. veljače 2011. 28,45 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stari Jankovci (pdf) 25. veljače 2011. 28,45 KB
  Objava Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tovarnik (pdf) 25. veljače 2011. 25,35 KB
  Objava Odluke o donošenju Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Privlaka (pdf) 07. veljače 2011. 29,61 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci.pdf 07. veljače 2011. 32,39 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 10. studenog 2010. 29,56 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerna 10. studenog 2010. 31,34 KB
  Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vukovara (pdf) 26. listopada 2010. 69,53 KB
  Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna (pdf) 26. listopada 2010. 56,33 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vukovara (pdf) 26. listopada 2010. 69,53 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Lovas za 2009.g. 21. listopada 2010. 60,41 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Cerna za 2009.g. 21. listopada 2010. 60,98 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Andrijaševci za 2009.g. 12. listopada 2010. 61,01 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Trpinja za 2009.g. 06. listopada 2010. 60,37 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradište 06. listopada 2010. 59,2 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka 30. rujna 2010. 40,37 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 24. rujna 2010. 44,2 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Vrbanja 22. rujna 2010. 43,57 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 22. rujna 2010. 42,67 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tovarnik (pdf) 20. rujna 2010. 42,93 KB
  Objava Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Trpinja (pdf) 20. rujna 2010. 44,68 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Markušica (pdf) 15. rujna 2010. 42,88 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Jankovci 13. rujna 2010. 42,98 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci 13. rujna 2010. 44,74 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Tompojevci za 2009.g. 08. rujna 2010. 45,41 KB
  Objava Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja Otpadom Općine Stari Jankovci za 2009.g. 08. rujna 2010. 44,34 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Županje 07. rujna 2010. 41,16 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca 07. rujna 2010. 41,36 KB
  Objava Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci 07. rujna 2010. 43,46 KB
  Objava Odluke o ispravku Odluke o izradi Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Privlaka (pdf) 03. rujna 2010. 42,96 KB
  Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci (pdf) 03. rujna 2010. 52,84 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Borovo (pdf) 05. srpnja 2010. 44,55 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ivankovo (pdf) 05. srpnja 2010. 44,67 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci (pdf) 29. lipnja 2010. 41,95 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda (pdf) 29. lipnja 2010. 43,05 KB
  Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Cerna (pdf) 29. lipnja 2010. 43,95 KB
  Održana javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Privlaka (pdf) 23. lipnja 2010. 50,23 KB
  Objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Županja (pdf) 22. travnja 2010. 44,62 KB
  Održana prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Privlaka (pdf) 16. travnja 2010. 51,05 KB
  Objava Odluke o izradi Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja općine Privlaka (pdf) 13. travnja 2010. 42,92 KB
  Objava Odluke o izradi IDPPUG Vukovar (pdf) 09. ožujka 2010. 41,94 KB
  Održana Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ivankovo (pdf) 09. ožujka 2010. 51,26 KB
  Objava Odluke o izradi IDPPUO Trpinja (pdf) 26. veljače 2010. 44,01 KB
  Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije - Prijedlog plana za javnu raspravu (pdf) 22. veljače 2010. 9,73 MB
  Obavijest o javnoj raspravi (pdf) 10. veljače 2010. 453,43 KB
  Objava Odluke o donošenju IDPPUO Andrijaševci (pdf) 25. siječnja 2010. 46,25 KB
  Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županje 30. prosinca 2009. 49,84 KB
  Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ivankovo 19. studenog 2009. 53,06 KB
Vrh