Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Prostorni planovi

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije

 • Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije
 • Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije izmjene i dopune

Prostorni planovi uređenja gradova

Ilok:

 • Prostorni plan uređenja grada Iloka
 • Urbanistički plan uređenja grada Iloka
 • Detaljni plan uređenja – Povijesna jezgra grada Iloka
 • Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja grada Iloka

Županja:

 • Prostorni plan uređenja grada Županje
 • Prostorni plan uređenja grada Županje izmjene i dopune
 • Urbanistički plan uređenja grada Županje
 • Izmjene i dopune Centar III ulica doktora F.Račkog
 • Mala Mlaka
 • PUP Centar II - tržnica Županja - Izmjene i dopune

Prostorni planovi uređenja općina

 • Prostorni plan uređenja općina Andrijaševci
 • Prostorni plan uređenja  općine Andrijaševci izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Babina Greda
 • Prostorni plan uređenja općine Babina Greda izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Bogdanovci
 • Prostorni plan uređenja općine Borovo
 • Prostorni plan uređenja općine Bošnjaci
 • Prostorni plan uređenja općine Cerna
 • Prostorni plan uređenja općine Drenovci izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Gradište
 • Prostorni plan uređenja općine Gradište izmjene i dopune
 • Urbanistički plan uređenja radne zone Ambarine
 • Prostorni plan uređenja općine Gunja
 • Prostorni plan uređenja općine Ivankovo
 • Prostorni plan uređenja općine Jarmina
 • Prostorni plan uređenja općine Lovas
 • Prostorni plan uređenja općine Markušica
 • Prostorni plan uređenja općine Negoslavci
 • Prostorni plan uređenja općine Nijemci
 • Prostorni plan uređenja općine Nuštar
 • Prostorni plan uređenja općine Nuštar izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Otok
 • Prostorni plan uređenja općine Otok ciljane izmjene
 • Detaljni plan uređenja općine Otok središte
 • Prostorni plan uređenja općine Privlaka
 • Prostorni plan uređenja općine Stari Jankovci
 • Prostorni plan uređenja općine Stari Jankovci izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Stari Mikanovci
 • Prostorni plan uređenja općine Stari Mikanovci izmjene i dopune
 • Prostorni plan uređenja općine Tompojevci
 • Prostorni plan uređenja općine Tordinci
 • Prostorni plan uređenja općine Tovarnik
 • Prostorni plan uređenja općine Trpinja
 • Prostorni plan uređenja općine Vođinci
 • Prostorni plan uređenja općine Vrbanja
Vrh