Izbornik
heeader image

Program ruralnog razvoja i zaštita prirode

 • 21. studenog 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Program ruralnog razvoja i zaštita prirode

Dobra praksa suradnje poljoprivrednika i sektora zaštite prirode nužna je za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja. Poljoprivredno okolišne mjere u zapadnim zemljama obuhvaćaju financiranje i subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje koja vodi brigu o prirodi i okolišu pri čemu se izdvajaju znatna sredstva za gospodarenje na specifičan način. To podrazumijeva  poljoprivrednu proizvodnju bez uporabe pesticida, mineralnih gnojiva i bez poljoprivrednih aktivnosti u proljeće kada se razmnožavaju...

Uredba o invazivnim vrstama

 • 13. studenog 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Uredba o invazivnim vrstama

Europski parlament i Vijeće EU donijelo je Uredbu o sprječavanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta životinja, biljaka, gljiva i mikroorganizama. Uredbom se dopunjuje zakonodavni okvir zemalja članica Europske unije budući da strane vrste ukoliko su invazivne mogu imati ozbiljan štetni učinak kako na biološku raznolikost tako i na gospodarstvo. Procjenjuje se da od ukupnog broja stranih vrsta koje se šire globalnom trgovinom  i prijevozom takav učinak ima 10-15%. Iako invazivne vrste imaju...

Bjelobrada čigra-strogo zaštićena vrsta

 • 30. listopada 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Bjelobrada čigra-strogo zaštićena vrsta

Bjelobrada čigra pripada u skupinu močvarnih čigri i stanište joj predstavljaju plitke močvare. Zbog ugroženosti močvarnih staništa koja se isušuju i privode intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji radi sve većih potreba za poljoprivrednim površinama, močvarne čigre postale su vrlo rijetke i ugrožene. Bjelobrada čigra po odredbi Zakona o zaštiti prirode pripada u strogo zaštićene životinjske vrste a prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom nad zaštićenim životinjskim...

Godišnji program rada

 • 22. listopada 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Godišnji program rada

Obveza županijskih Javnih ustanova je dostavljanje godišnjih programa rada za narednu godinu Državnom zavodu za zaštitu prirode. Na taj način se utvrđuje i planira opseg poslova koji svaka Javna ustanova namjerava obaviti na prostoru svoje županije.  Usklađivanje  godišnjih programa, opće i posebne smjernice te financiranje izvršavanja protokola monitoringa bili su predmet rasprave na nedavno održanom Skupu stručnih službi gdje su  nazočili i predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim...

Znanstveni skup „Hrvatski prirodoslovci“

 • 13. listopada 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Znanstveni skup „Hrvatski prirodoslovci“

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije održan je znanstveni skup u prostorijama Gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Skup je održan pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca. Prezentacije radova je izlagao veći broj gostiju predavača, dok su Javnu ustanovu predstavljali Mario Raguž s radom „Zaštita i očuvanje...

Bjeloprsi jež

 • 09. listopada 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Bjeloprsi jež

Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi bjeloprsi jež, bodljikavi kukcožder uobičajen u našim vrtovima jer ne zazire od ljudskih naselja i često se hrani u neposrednoj blizini čovjeka. Vrlo je koristan u čišćenju naših okućnica od gujavica, pauka, puževa i skakavaca tako da su svakako poželjni sustanari. U jesenskom periodu ježevi nakupljaju zalihe masti koje će trošiti za vrijeme hibernacije pa prehranu nadopunjavaju miševima, gušterima i posebice voćem. Prilikom terenskog rada u blizini...

Revitalizacija riječnih rukavaca

 • 02. listopada 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Revitalizacija riječnih rukavaca

Uređenje riječnog rukavca rijeke Dunav u obuhvatu nacionalnog parka „Duna-Dráva“ u Madžarskoj financira se iz programa IPA CBC HUHR 2007-2013. Jedan od partnera u provođenju zajedničkog prekograničnog projekta je  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, te će se  nastojati  unaprijediti i prezentirati javnosti pojedine lokalitete implementacije projekta u obje države. Revitalizacija riječnog rukavca je vrlo opsežan posao kojim se u kratkom vremenu...

Nekadašnje područje gniježđenja

 • 23. rujna 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nekadašnje područje gniježđenja

Bjeloglavi sup je strvinar koji pripada u strogo zaštićene životinjske vrste po odredbi Zakona o zaštiti prirode, te je također zaštićen i međunarodnim konvencijama–Bernskom, Bonskom i Washingtonskom. Još početkom 20. stoljeća su bili rasprostranjeni na gotovo čitavom prostoru Republike Hrvatske, od Srijema do  Dalmacije i na većini otoka. Danas je situacija znatno drugačija jer se ukupna populacija ove vrste procjenjuje na stotinjak parova koji se gnijezde na Cresu, Krku, Prviću i Plavniku. Iako...

Rekonstrukcija šumske poučne staze

 • 18. rujna 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Rekonstrukcija šumske poučne staze

U suradnji šumarije Vinkovci i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije izvršena je rekonstrukcija šumske poučne staze park-šume Kanovci. Zahvaljujući upraviteljici šumarije Vinkovci Snježani Ivezić, mehanizacija šumarije je izvršila košnju staze kako bi bila prohodna u punoj duljini i širini. Velik broj informacijsko-edukacijskih ploča šumske poučne staze je ove godine uništen za vrijeme državnih praznika u svibnju od strane  neodgovornih izletnika,...

Stepska kadulja – ugrožena vrsta

 • 10. rujna 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša
Stepska kadulja – ugrožena vrsta

Stepska kadulja je ugrožena vrsta zabilježena na samo nekoliko lokaliteta u Republici Hrvatskoj. Nalazi ove vrste su ograničeni na đakovačko-vinkovački praporni pojas, odnosno na Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku županiju. U našoj županiji stepska kadulja se može vidjeti na obali rijeke Vuke između Nuštra i Vukovara i još nekoliko izdvojenih stepskih područja gdje ju je fotodokumentirao Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske...

Vrh