Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Raznolikost vrsta zahtijeva oprez

 • 14. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Raznolikost vrsta zahtijeva oprez

Dolaskom jeseni, na šumskom tlu prekrivenom otpalim lišćem sve je više različitih vrsta gljiva među kojima su raširene krasnice. Ovaj rod gljiva s većim brojem vrsta  ima stanište  u šumama Vukovarsko-srijemske županije ali zahtijeva poseban oprez prilikom sakupljanja. Naime, pojedine vrste krasnica su otrovne te se nikako ne preporuča neiskusnim sakupljačima da se sami upuštaju u određivanje vrste krasnice. Od svježih ili sušenih gljiva može se prirediti veliki broj jela kao i od mesa, ali im je...

Međunarodni dan promatranja ptica

 • 07. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Međunarodni dan promatranja ptica

Raznolikost ptičjih vrsta i ljepota njihovog pjeva oduvijek su ljudima bili izvor divljenja i inspiracije. Ali osim biološke i estetske vrijednosti, ptice imaju i znatnu gospodarsku važnost. Veliki broj ptica se hrani kukcima i korovskim biljkama koje umanjuju prihode u poljoprivredi i šumarstvu, dok grabljivice kontroliraju populacije glodavaca čime štite poljoprivredne kulture ali i umanjuju rizik od zaraznih bolesti koje glodavci prenose. Obilježavanje Međunarodnog dana promatranja ptica Javna...

Nadzor prostora ekološke mreže

 • 01. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nadzor prostora ekološke mreže

Natura 2000 je ekološka mreža zemalja članica Europske unije sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrste, te stanišnih tipova. Radi se o više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta, te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova važnih za očuvanje ili vraćanje u povoljno stanje. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nacionalna ekološka mreža je većim dijelom postala Natura 2000 mreža, što znači da je svojom biološkom raznolikošću obogatila ukupno prirodno...

Osjetljiva populacija čaplji

 • 23. rujna 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Osjetljiva populacija čaplji

Mala bijela čaplja se nekada gnijezdila na nizinskom prostoru Republike Hrvatske u većim kolonijama, prvenstveno na ribnjacima i u Kopačkom ritu gdje je sredinom prošlog stoljeća zabilježeno čak  400 gnijezdećih parova. Takve velike gnijezdeće  kolonije više ne postoje i u Kopačkom ritu je broj gnijezdećih parova sveden na petnaest, zbog čega je dospjela na crveni popis vrsta. Prema odredbi Zakona o zaštiti prirode mala bijela čaplja je strogo zaštićena vrsta, te je  po Pravilniku o visini naknade...

Završetak programa prekogranične suradnje

 • 16. rujna 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Završetak programa prekogranične suradnje

Završna konferencija prekograničnog programa suradnje IPA CBC Mađarska – Hrvatska 2007-2013., organizirana je u Čakovcu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te Zajedničkog tehničkog tajništva. Unutar Programa koji je završio financirani su brojni projekti između kojih i projekt „Three Rivers=One Aim“ na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Na konferenciji su bili nazočni predstavnici svih projektnih partnera, šest županijskih Javnih ustanova s hrvatske strane i...

Morske lutalice

 • 08. rujna 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Morske lutalice

Iako je riječni galeb uobičajen na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, vidjeti njegovog morskog rođaka isto nije ništa neobično. Morske lutalice se zadržavaju u našoj županiji na povratku s gnjezdilišta, često u društvu mladih ptica koje su donijeli na svijet iste godine. Ove druželjubive i bučne morske ptice dolaze u većim i manjim kolonijama tražeći hranu na poljoprivrednim površinama, rijekama i jezerima. Galeb klaukavac je bio zaštićena vrsta za čije usmrćivanje je prema Pravilniku o visini...

Vješti lovac ribe

 • 02. rujna 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Vješti lovac ribe

U Republici Hrvatskoj živi petnaest vrsta zmija od kojih su tri otrovnice i nemaju stanište u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Jedna od neotrovnih vrsta koja se može vidjeti na prostoru naše županije je ribarica, vrsta koja je ime dobila po plijenu kojim se hrani. Nastanjuje vodena staništa kao što su rijeke, prirodna i umjetna jezera te ribnjaci gdje se hrani isključivo ribom. Vrlo je vješt lovac u vodi  koji se služi raznolikim  razvijenim  tehnikama za brzo i precizno hvatanje ribe. Zbog uništavanja...

Potencijal u ekoturizmu

 • 26. kolovoza 2015.
 • Turizam i kultura, Priroda i zaštita okoliša
Potencijal u ekoturizmu

Nove destinacije u ekoturizmu uvijek su zanimljive a pružatelji usluga smještaja i specifičnih usluga kao što je mogućnost promatranja različitih vrsta divljih ptica u njihovom  prirodnom krajobraznom okruženju, umrežavaju se diljem Europe. Takvu priliku iskoristila je Općina Nijemci koja je prošle godine započela s projektom „Centar za promatranje ptica Nijemci“ kako bi privukla ekoturiste i promatrače ptica na svoje područje, te je sa svojom ponudom bila prisutna na međunarodnom sajmu promatranja...

Uspješno spašavanje

 • 18. kolovoza 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Uspješno spašavanje

Orao štekavac je najveća ptica grabljivica Panonskih nizinskih prostora koja se redovito gnijezdi u našoj županiji i u povoljnim uvjetima kada imaju dovoljno hrane mogu od osjetljive faze odrastanja do vremena kada napuštaju gnijezdo preživjeti dva ili čak tri mlada orla. Međutim, napuštanje gnijezda ne znači da za mlade orlove prestaje opasnost, posebice ako nisu dovoljno dobro savladali tehnike lova. Ukoliko je neuspješan u lovu, može se desiti da mladi orao u kratkom vremenskom periodu oslabi...

Početak radova na uređenju zaštićenog područja

 • 13. kolovoza 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Početak radova na uređenju zaštićenog područja

Lokalitet „Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“ zaštićen je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 27. siječnja 2010. godine preventivnom zaštitom u kategoriji spomenika prirode. U tijeku je uređenje i izgradnja poučne geološke staze koja će olakšati posjetiteljima pristup a nakon grubih građevinskih radova i izgradnje pješačke staze, biti će postavljene drvene konstrukcije s edukacijskim pločama. Na njima će se nalaziti informacije  o samom lokalitetu i njegovoj vrijednosti, te...

Vrh