Izbornik
heeader image

Sudjelovanje na "LIFE regionalnoj radionici"

 • 09. lipnja 2016.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na "LIFE regionalnoj radionici"

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao nacionalne kontakt točke organizirana je "Life regionalna radionica" koja je održana u Osijeku. Na radionici su sudionici upoznati sa programskim područjima te načinom financiranja projekata iz zaštite okoliša i prirode iz programa LIFE. LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz...

Značajna investicija u ekološku mrežu

 • 01. lipnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Značajna investicija u ekološku mrežu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije nositelj je novog projekta koji se odnosi na uređenje poučne šumske staze značajnog krajobraza Virovi i posebnog rezervata šumske vegetacije Lože u Natura 2000 ekološkoj mreži Vukovarsko-srijemske županije - Spačvanskom bazenu.  Projekt se financira iz NIP ( EU Natura 2000 Integration Project) petogodišnjeg programa koji provodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Procijenjena...

Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

 • 24. svibnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Obilježavanje Dana biološke raznolikosti

Obilježavanje međunarodnog Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije upriličili su u domu kulture u Drenovcima.  Uz prigodne uvodne pozdrave i prezentacije djelatnika Javne ustanove, obilježavanje je obuhvatilo i završetak obuke treće generacije mladih čuvara prirode Vukovarsko-srijemske županije. U tekućoj školskoj godini djelatnici Javne ustanove  vršili su teoretske...

Održane konzultacije s tijelima, općinama i gradovima Vukovarsko-srijemske županije vezano za sadržaj strateške studije za prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije(scoping)

 • 20. svibnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na sastanku se u uvodnom dijelu ukratko predstavio proces pripreme prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i naglasio se značaj održavanja konzultacija na kojima je cilj dobiti prave informacije i mišljenja tijela vezano za definiranje sadržaja strateške studije. Na održanim konzultacijama je bilo nazočno 32 sudionika, iz Upravnog odjela prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša bili su nazočni Nataša Radojčić, univ.spec.oecol., voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša i prirode i Goran...

Suradnja na edukaciji

 • 18. svibnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Suradnja na edukaciji

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije započela je suradnju s Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom u provedbi nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“. Projekt se provodi već treću školsku godinu na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Postao  je dio Nastavnog plana koji se provodi u školama diljem Republike Hrvatske a svrha mu je povećati razinu svijesti kod...

Povećanje populacije strogo zaštićene vrste

 • 11. svibnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Povećanje populacije strogo zaštićene vrste

Katastrofalna poplava koja je prije dvije godine zahvatila prostor Vukovarsko-srijemske županije nanijela je veliku materijalnu štetu stanovništvu ali i strogo zaštićenim životinjskim vrstama. Populacija bijele rode koja je životno vezana uz ljudska naselja zahvaćena poplavom, također je pod izravnim utjecajem nastalih šteta.  Nakon propalog gniježđenja u godini poplave, kuće na kojima su se nalazila gnijezda bijele rode su određene za rušenje i obnovu čime se smanjio broj gnijezda i populacija ove...

Edukacija učenika eko-škole

 • 03. svibnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Edukacija učenika eko-škole

Rad djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  na edukaciji učeničke populacije Vukovarsko-srijemske županije o potrebi zaštite i očuvanja postojećeg stanja biološke raznolikosti, nedavno je proširen suradnjom s osnovnom školom „Blago Zadro“ iz Vukovara koja već nekoliko godina sudjeluje u međunarodnom programu eko-škola s različitim projektima. Ove godine odlučili su se za projekt bilježenja strogo zaštićenih vrsta ptica, za što su zatražili suradnju Javne ustanove...

Izrada Plana upravljanja

 • 27. travnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Izrada Plana upravljanja

Međunarodna ekološka mreža Natura 2000 na prostoru Republike Hrvatske sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i područja važnih za očuvanje stanišnih tipova. Njezina funkcija je uspostavljanje povoljnog stanja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, te prirodnih i poluprirodnih staništa. Na inicijativu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode održan je radni sastanak s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim...

Terenska obuka Mladih čuvara prirode

 • 21. travnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša

Za treću generacije Mladih čuvara prirode Vukovarsko-srijemske županije trenutno se odvija program praktične obuke neposredno na terenu. Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije  po završetku  teoretske edukacije učenika odabranih osnovnih škola u Županji, Gunji, Soljanima, Drenovcima, Gradištu, Cerni, Vrbanji, Račinovcima i Posavskim Podgajcima, praktični dio obuke za učenike petih i šestih razreda obavili su na močvarnom području...

Medonosna proljetnica

 • 13. travnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Medonosna proljetnica

Dvolisni procjepak je važna medonosna biljka u periodu kada pčele još uvijek nemaju veliki izbor biljaka u cvatu. Narodno ime mu je divlji zumbul i na samom početku vegetacijske sezone cvjeta u kolonijama poput tepiha od tamnoplavih cvjetova, te je lako je uočljiv i vrlo privlačan za pčele koje ga posjećuju u velikom broju.  Jedna je od prvih proljetnica u listopadnim hrastovim šumama Vukovarsko-srijemske županije, gdje ga je prilikom terenskog rada zabilježio Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove...

Vrh