Izbornik
heeader image

Sudjelovanje na radionici "Unapređenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u informacijski sustav"

 • 15. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Danas je u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, održana radionica u svezi izrade Priručnika o registru onečišćavanja okoliša s naglaskom na Vodič za izračun emisija u zrak. Na radionici su bili nazočni francuski eksperti, kao nosioci izrade Priručnika, te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Pored rečenih pozvani s ciljem davanja svojih prijedloga djelatnici iz četiri županije, koji u svojim...

Popravak šumske staze Kanovci

 • 14. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Popravak šumske staze Kanovci

Redovito održavanje šumske staze park-šume Kanovci i priprema za odvijanje nastave u prirodi učeničke populacije osnovnih škola u neposrednoj blizini park šume Kanovci odvija se u dvije faze. Prvu fazu je uspješno provela šumarija Vinkovci Uprave šuma podružnica Vinkovci i sastojala se od uređivanja trase staze u duljini od jednog kilometra i širini od dva metra kako bi bila prohodna i pogodna za korisnike. Druga faza je u tijeku i  provodi ju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima...

Početak radova uređenja zaštićenih područja prirode

 • 07. rujna 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Početak radova uređenja zaštićenih područja prirode

S prvim danima rujna počeli su građevinski radovi uređenja zaštićenih područja prirode financiranih kroz Projekt krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u Natura 2000 ekološkoj mreži Vukovarsko-srijemske županije - Spačvanskom bazenu. Početak radova na lokalitetu obilježen je sastankom Projektnog tima i uvođenjem u projekt izvođača građevinskih radova, tvrtke Izgradnja-VVK d.o.o. U vrijednosti građevinskih radova od gotovo milijun kuna biti...

Najmanje lastavice Vukovarsko-srijemske županije

 • 10. kolovoza 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Najmanje lastavice Vukovarsko-srijemske županije

Iako najmanja ptica iz porodice lastavica, bregunica je vrlo korisna za ljude jer se hrani komarcima. Prema provedenim istraživanjima, jedna obitelj bregunica zahvaljujući svojim izvanrednim letačkim sposobnostima ulovi i pojede do 10000 komaraca dnevno čime znatno utječe na smanjenje njihove populacije. Budući da je vrlo društvena i gnijezdi se u kolonijama koje mogu brojiti nekoliko stotina obitelji, komarci u njihovoj blizini ne predstavljaju smetnju za ljude i stoku jer bregunice  vrlo uspješno...

Prirodna regulacija prijenosnika bolesti

 • 04. kolovoza 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Prirodna regulacija prijenosnika bolesti

Značaj seoske lastavice ( Hirundo rustica L.) kao prirodnog regulatora brojnosti muha i drugih letećih kukaca na seoskim gospodarstvima koja se u većoj ili manjoj mjeri bave uzgojem goveda, povećao se pojavom opasnosti od Bolesti kvrgave kože. Bolest se prenosi muhama i komarcima kojima se lastavica hrani i prirodno regulira njihovu populaciju, međutim gniježđenje lastavica na seoskim gospodarstvima nije uspješno kao ranije čemu može biti razlog korištenje  kontaktnih insekticida za suzbijanje muha...

Harlekinska selica Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. srpnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Harlekinska selica Vukovarsko-srijemske županije

Pčelarica je lako uočljiva ptica zbog izrazito šarenog perja plave, zelene, žute i kestenjaste boje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obitava od travnja do listopada, kada kreće na migracijski put do afričkih zimovališta. Na zahtjev Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije izvršili su inventarizaciju i monitoring staništa ove vrste na prostoru naše županije. Zabilježeno je više kolonija s gotovo...

Prijave novih korisnika naknade

 • 20. srpnja 2016.
 • Ostalo, Priroda i zaštita okoliša
Prijave novih korisnika naknade

U tijeku je zaprimanje prijava i priprema dokumentacije za popis vlasnika objekata na prostoru Vukovarsko-srijemske županije koji imaju pravo na naknadu u sklopu Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Za sva gnijezda bijele rode koja se nalaze na objektima u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na prostoru naše županije osigurana je godišnja naknada od 700,00 kuna koja se isplaćuje kao...

Najveća dupljarica Vukovarsko-srijemske županije

 • 13. srpnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Najveća dupljarica Vukovarsko-srijemske županije

Crna žuna je najveći djetlić koji prebiva na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Duplja koju izdubi u stablu za potrebe gniježđenja koje traje od travnja do srpnja, može biti i do šezdeset centimetara dubine i jedanaest centimetara promjera. Strogo je zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode a po Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom za usmrćivanje crne žune predviđena je novčana kazna u iznosu od 2.400,00 kuna. Obzirom na povećane pritiske na populaciju ove...

Projekt krajobraznog uređenja zaštićenih područja

 • 06. srpnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Projekt krajobraznog uređenja zaštićenih područja

Projekt krajobraznog uređenja značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ u Natura 2000 ekološkoj mreži Vukovarsko-srijemske županije - Spačvanskom bazenu, odvija se po utvrđenim rokovima. Nakon provedbe javnog natječaja za odabir izvođača građevinskih radova koji će se vršiti na prostoru zaštićenih područja prirode, izvršeno je u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode otvaranje prispjelih ponuda. Odlukom povjerenstva koje se sastoji od djelatnika Ministarstva...

Godišnji Skup ravnatelja županijskih Javnih ustanova

 • 13. lipnja 2016.
 • Priroda i zaštita okoliša
Godišnji Skup ravnatelja županijskih Javnih ustanova

U Vukovarsko-srijemskoj županiji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije kao domaćinom, održan je Skup ravnatelja županijskih Javnih ustanova za zaštitu prirode iz cijele Republike Hrvatske.  Uz predstavnike županijskih Javnih ustanova iz kontinentalnog  i primorskog dijela naše zemlje, skupu su bili nazočni i gosti iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu s kojima se razgovaralo o aktualnoj temi...

Vrh