Izbornik
heeader image

Obavijesti

 

Priloženi dokumenti

  Izjava o nepostojanju sukoba interesa 30. svibnja 2017. 169,05 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Izrada programske aplikacije za upravljanje i maksimiziranje snage sustava civilne zaštite na lokalnoj razini 20. srpnja 2016. 125,92 KB
  Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave 17. lipnja 2016. 69,78 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima2 - Usluga prijevoza učenika 23. studenog 2015. 131,04 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Usluga prijevoza učenika 16. listopada 2015. 127,53 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Zamjena vanjske stolarije OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci 15. listopada 2015. 124,14 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Nabava ekstra lakog loživog ulja za grijanje škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija 15. listopada 2015. 127,52 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Zamjena vanjske stolarije OŠ August Cesarec Ivankovo 15. listopada 2015. 124,19 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Rekonstrukcija kotlovnice Gimnazije M. A. Reljkovića Vinkovci (s lož ulja na pelet) 12. listopada 2015. 123,01 KB
  Procedura stvaranja ugovornih obveza 12. prosinca 2013. 434,79 KB
  Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti 12. prosinca 2013. 68,22 KB
  Izjava o nepostojanju sukoba interesa 02. siječnja 2013. 1,38 MB
  Obavijest o nepostojanju zapreke za zaključenje ugovora o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima 11. travnja 2011. 45,62 KB

Registar ugovora

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 12. mj. 2017. 29. prosinca 2017. 136,61 KB
  Registar ugovora – jednostavna nabava – do 20.000,00 kn – 2017.g. 30. lipnja 2017. 106,3 KB
  Registar ugovora – jednostavna nabava – od 20.000,00 – 200.000,00 kn – 2017.g. 30. lipnja 2017. 159,45 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi 06. mj. 2017. 30. lipnja 2017. 301,9 KB
  Registar ugovora bagatelne nabave do 20.000,00 28. prosinca 2016. 97,43 KB
  Registar ugovora bagatelne nabave od 20.000,00 28. prosinca 2016. 193,7 KB
  Registar ugovora 28. prosinca 2016. 486,53 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi 05. mj. 2016. 19. svibnja 2016. 555,54 KB
  Registar bagatelne nabave-2015. - ugovori od 20.000,00 kn (bez pdv-a) 31. ožujka 2016. 156,02 KB
  Registar ugovora i narudžbenica za nabavu - 2015. - do 20.000,00 kn bez pdv-a 31. ožujka 2016. 112,78 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 12. mj. 2015. 31. prosinca 2015. 196,37 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi 30. lipnja 2015. 214,15 KB
  Registar ugovora 31. prosinca 2014. 189,29 KB
  Registar ugovora 04. srpnja 2014. 285,12 KB
  Objava svih ugovora i dodataka ugovora 30. prosinca 2013. 80,94 KB
  Registar ugovora 20. prosinca 2013. 239,14 KB
  Pregled ugovora 2013. 21. lipnja 2013. 160,51 KB
  Pregled ugovora - 2012.g. 21. siječnja 2013. 167,79 KB