Izbornik
heeader image

Obavijesti

 

Priloženi dokumenti

  Registar ugovora bagatelne nabave do 20.000,00 28. prosinca 2016. 97,42 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. 28. prosinca 2016. 486,53 KB
  Registar ugovora bagatelne nabave od 20.000,00 28. prosinca 2016. 193,71 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Izrada programske aplikacije za upravljanje i maksimiziranje snage sustava civilne zaštite na lokalnoj razini 20. srpnja 2016. 125,92 KB
  Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave 17. lipnja 2016. 69,78 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi 05. mj. 2016. 19. svibnja 2016. 554,47 KB
  Registar bagatelne nabave-2015. - ugovori od 20.000,00 kn (bez pdv-a) 31. ožujka 2016. 156 KB
  Ugovori i narudžbenice za nabavu - 2015. - do 20.000,00 kn bez pdv-a 31. ožujka 2016. 112,78 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 12. mj. 2015. 31. prosinca 2015. 199,74 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima2 - Usluga prijevoza učenika 23. studenog 2015. 131,04 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Usluga prijevoza učenika 16. listopada 2015. 127,53 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Zamjena vanjske stolarije OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci 15. listopada 2015. 124,14 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Nabava ekstra lakog loživog ulja za grijanje škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija 15. listopada 2015. 127,52 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Zamjena vanjske stolarije OŠ August Cesarec Ivankovo 15. listopada 2015. 124,19 KB
  Obavijest o sklopljenim ugovorima - Rekonstrukcija kotlovnice Gimnazije M. A. Reljkovića Vinkovci (s lož ulja na pelet) 12. listopada 2015. 123,01 KB
  Registar ugovora o javnoj nabavi 30. lipnja 2015. 214,38 KB
  Registar ugovora 31. prosinca 2014. 192,67 KB
  Registar ugovora 04. srpnja 2014. 285,12 KB
  Objava svih ugovora i dodataka ugovora 30. prosinca 2013. 81,89 KB
  Registar ugovora 20. prosinca 2013. 239,31 KB
  Procedura stvaranja ugovornih obveza 12. prosinca 2013. 434,79 KB
  Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti 12. prosinca 2013. 68,22 KB
  Pregled ugovora 2013. 21. lipnja 2013. 160,74 KB
  Pregled ugovora - 2012.g. 21. siječnja 2013. 168,03 KB
  Izjava o nepostojanju sukoba interesa 02. siječnja 2013. 1,38 MB
  Obavijest o nepostojanju zapreke za zaključenje ugovora o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima 11. travnja 2011. 45,62 KB