Izbornik
heeader image

Druge javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

  • 23. travnja 2012.
  • Ostalo

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom u sklopu projekta „Skeniranje jednakosti“ organizira druge javne konzultacije sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz Vukovarsko-srijemske županije za praćenje javnih politika vezanih uz nacionalne manjine koje će voditi dr.sc. Aleksa Đokić, savjetnik Vladinog ureda za nacionalne manjine i HILS-ov stručnjak za nacionalne manjine na ovom projektu, a na konzultacijama će biti prisutni i  predstavnici...

Forum za slobodu odgoja poziva mlade Vukovarsko-srijemske županije na prijavu u program „Lideri/ce za lokalnu zajednicu“

  • 18. travnja 2012.
  • Obrazovanje

Forum za slobodu odgojao bjavio je poziv na prijavu za obrazovni program za mlade Vukovarsko-srijemske županije pod nazivom „Lideri/ce za lokalnu zajednicu“. Cilj programa je obrazovanje i osnaživanje mladih za aktivniji doprinos svojim zajednicama. Program će trajat devet mjeseci, a sastojat će se od tri tematska dijela. U prvom trimestru obrađivat će se teme vezane za demokraciju, ljudska prava, antikorupciju, nenasilno rješavanje sukoba, Europsku uniju i aktivno građanstvo. Drugi trimestar će...

Vrh