Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Svečano otvorenje zgrade zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

  • 24. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                         VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA URED ŽUPANA   Klasa: 032-02/20-01/37 Urbroj: 2196/1-11-20-1 Vukovar, 24. lipnja 2020.     SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA   S V I M A   Obavještavamo vas kako će se     SVEČANO OTVORENJE ZGRADE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE   održati   25. lipnja  (četvrtak) 2020. godine u 15:00 sati u Vinkovcima, u ulici Vladimira Gortana 25a.     Ukupna vrijednost investicije...

Obavijest o početku rada Matičnog ureda Nijemci

  • 18. lipnja 2020.

Od 23. lipnja 2020. godine (UTORAK) ponovno počinje s radom Matični ured Nijemci, na staroj adresi: Trg kralja Tomislava  6. Radno vrijeme Matičnog ureda Nijemci  je svaki radni UTORAK i ČETVRTAK od 7,30 do 15,30 sati. Matični ured Nijemci nadležan je za matična područja: Nijemci, Đeletovci, Banovci, Lipovac. KONTAKT PODATCI: MATIČNI URED NIJEMCI, Trg kralja Tomislava 6, Nijemci -          Utorak - četvrtak od 7,30 do 15,30 sati -          Kontakt: 032/280-164 -          E-mail: matured.vinkovci@udu-vsz.hr...

Obavijest o radu Službe za opću upravu

  • 12. svibnja 2020.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-4 od 7.5.2020. godine, normalizira se rad tijela državne uprave, a shodno tome i upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije. Rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje svih epidemioloških uputa, po mogućnosti uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem. Odsjek za građanska stanja i matičarstvo MATIČNI URED VINKOVCI, Glagoljaška 27 Svaki radni dan od 7,30 do 15,30...

Obavijest Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju

  • 19. ožujka 2020.
  • Sport, mladi i demografija

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi korona virusa i Mjera koje je donio Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, za sve  Javne pozive koji su u tijeku a koje provodi Upravni odjel za sport, mlade i demografiju, prijave se zaprimaju isključivo putem pošte.

ODLUKA o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

  • 17. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 011-01/20-01/01 URBROJ: 2196/1-01-20-1 Vukovar, 17. ožujka 2020. god.   Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije,...

„Što svi trebamo znati o coronavirusu“

  • 25. veljače 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
„Što svi trebamo znati o coronavirusu“

Letak „Što svi trebamo znati o coronavirusu?“koji je izdradilo Ministarstvo zdravstva Link https://drive.google.com/open?id=1lbfbhr1iDhgW4PpWQdQRGLTMPvxyZjuy na kojem se nalazi informativni video materijal 

Vrh