Izbornik
heeader image
Javna ustanova za upravljanje zaštičenim prirodnim vrijednostima

Sjedište: Vinkovci, Trg Vinkovačkih jeseni 1
Telefon: 032/ 308-840; 032/ 308-649
Fax: 075-805-684
E-mail: zasticene.prirodne.vrijednosti@vu.t-com.hr

Ravnatelj: Nikola Križanac, dipl.agro.oec.

Stručni voditelj: mr.sc. Pavao Dragičević, dipl.ing.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: JU) osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (N.N.br. 70/05). JU zapocela je s radom 01.ožujka 2008. godine na organizaciji i ustrojstvu unutar ustanove sa svrhom dovodenja u funkcionalno stanje. Zadaća je JU obavljati djelatnosti u skladu sa zakonskim odredbama i to: djelatnosti zaštite, upravljanja, održavanja i promicanja zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Kvalitetan nadzor nad provedbom uvjeta i mjera zaštite prirode na podrucjima kojima upravlja biti ce ostvariv osnivanjem Nadzorničke službe unutar koje ce raditi odreden broj djelatnika osposobljenih za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode.

 

Priloženi dokumenti

  Zaštićene prirodne vrijednosti u VSŽ (pps) 24. ožujka 2011. 290 KB
  Važniji datumi obilježavanja zaštite prirode 24. ožujka 2011. 49 KB
  Trolistica Javne ustanove 24. ožujka 2011. 678,49 KB
  Odluka o poništenju natječaja 22. srpnja 2016. 542,8 KB
  Natura 2000 24. ožujka 2011. 146,41 KB

Dokumenti

  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 14. svibnja 2015. 115,22 KB
  Statut - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 14. svibnja 2015. 137,24 KB
  Pravilnik o radu, plaćama i naknadama 14. svibnja 2015. 142,38 KB
  PLAN NABAVE Javne Ustanove za 2013. 24. siječnja 2013. 100,1 KB
  Izjava o nepostojanju sukoba interesa 24. siječnja 2013. 72,8 KB

Sadržaj u izradi...

 

Priloženi dokumenti

  Šišmiši 25. kolovoza 2010. 1,91 MB
  Hrvatski biološki kongres 25. kolovoza 2010. 129,29 KB
  Vodozemci 25. kolovoza 2010. 56,58 KB
  NEM sumari 25. kolovoza 2010. 945,99 KB
  Inventarizacija mocvarnih stanista Hrvstake 25. kolovoza 2010. 3,85 MB
  Razlozi ugrozenosti populacije vodozemaca 25. kolovoza 2010. 212,8 KB
  Znacaj vode u ocuvanju bioraznolikosti 25. kolovoza 2010. 5,23 MB
  Šišmiši i štekavac 25. kolovoza 2010. 105,55 KB
  Sisavci u RH 25. kolovoza 2010. 73,74 KB
  Biodiversity of Croatia 25. kolovoza 2010. 5,59 MB
  Vegetacija Hrvatske 25. kolovoza 2010. 352,36 KB
  Najljepši kornjaši 25. kolovoza 2010. 52,44 KB
  Plakat slog 25. kolovoza 2010. 1,37 MB
  Vretenca 25. kolovoza 2010. 88,69 KB
  Slatkovodne ribe u RH 25. kolovoza 2010. 95,85 KB
  Scenaria analiza 25. kolovoza 2010. 703,81 KB
  Rijetka ugrozena stanista RH (izbor) 25. kolovoza 2010. 993,98 KB
  Dabar u Spacvi 25. kolovoza 2010. 272,77 KB
  Gospodarenje prirodnim resursima 25. kolovoza 2010. 476,46 KB
  Perccottus glenni - Rotan 25. kolovoza 2010. 1,68 MB
  Slike šumari - prezentacija 25. kolovoza 2010. 460,91 KB
  Nacionalni sustav praćenja biološke raznolikosti 25. kolovoza 2010. 3,01 MB
  Obrazac Rotan 25. siječnja 2010. 122,7 KB
  Izrada kornjače od papira 25. siječnja 2010. 1,14 MB
  Strip 25. siječnja 2010. 3,97 MB
  Leaflet (pdf) 25. siječnja 2010. 4,68 MB
  Nacionalni sustav praćenja biološke raznolikosti 07. prosinca 2009. 3,01 MB
  Crvene knjige i Crvene liste - u sklopu zaštite prirode 07. prosinca 2009. 5,53 MB
  Vegetacija Hrvatske 07. prosinca 2009. 253,86 KB
  Slike s obilježavanja Svjetskog dana šuma 07. prosinca 2009. 1,37 MB
  Nacionalni sustav praćenja biološke raznolikosti 07. prosinca 2009. 3,01 MB
  Introducirane vrste sisavaca u Europi 13. studenog 2009. 11,23 MB
  Ugroženost i zaštita kopnenih staništa u Hrvatskoj 13. studenog 2009. 9,61 MB
  Zaštićene vrste gljiva u VSŽ 13. studenog 2009. 9,44 MB
  Game and ecology 13. studenog 2009. 7,85 MB
  Distribucija i status europskih sisavaca 13. studenog 2009. 11,09 MB
  Prijedlog Natura 2000 u VSŽ (ppt) 13. studenog 2009. 15,41 MB
  Godišnji program rada 13. studenog 2009. 10,4 MB
  Izvješće sa skupa: Nacionalna ekološka mreža i NATURA 2000 13. studenog 2009. 524,5 KB
  Međunarodni dan zaštite močvarnih područja - zapisnik 24. lipnja 2009. 83,12 KB
  Međunarodni dan zaštite močvarnih područja 2009 - slike 24. lipnja 2009. 176,53 KB
  Međunarodni dan biološke raznolikosti 2009 - program 24. lipnja 2009. 84,89 KB
  Međunarodni dan biološke raznolikosti 2009 - slike 24. lipnja 2009. 159,76 KB
  Međunarodni dan zaštite šuma 2009 - slike 24. lipnja 2009. 166,18 KB
  World Wetlands Day 2009 Vinkovci - slike 24. lipnja 2009. 417,04 KB
  Međunarodni dan zaštite šuma 24. lipnja 2009. 137 KB
  Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana biološke raznolkosti 19. lipnja 2009. 145,75 KB
  Što su zaštićene prirodne vrijednosti 19. lipnja 2009. 385,2 KB
  Međunarodni dan bioloske raznolikosti 2008 - slike 19. lipnja 2009. 129,37 KB
  Planirani projekti za 2009. godinu 19. lipnja 2009. 2,68 MB
  Mjere i ciljevi zaštite 19. lipnja 2009. 124,18 KB

Sadržaj u izradi...

 

Priloženi dokumenti

  Godišnji program zaštite,održavanja,očuvanja,promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2017. 02. ožujka 2017. 12,5 MB
  Europska politika u području zaštite prirode 24. ožujka 2011. 686,16 KB
  Zakon o zaštiti prirode 24. ožujka 2011. 424,04 KB
  Karta 24. ožujka 2011. 227,64 KB
  Pravilnik o zaštiti gljiva 24. ožujka 2011. 185,67 KB
  Konvencija o biološkoj raznolikosti 24. ožujka 2011. 638,19 KB
  Stručni ispit za glavne nadzornike i nadzornike 24. ožujka 2011. 362,65 KB
  Park prirode Lonjsko polje - plan upravljanja 24. ožujka 2011. 2,61 MB
  Ekološka mreža RH i NATURA 2000 (ppt) 24. ožujka 2011. 3,45 MB
  Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj - priručnik 24. ožujka 2011. 1,85 MB
  Postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 24. ožujka 2011. 2,27 MB
  Program gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar zaštićenog krajolika Vuka 24. ožujka 2011. 1,61 MB
  Zakon o genetski modificiranim organizmima 24. ožujka 2011. 259,27 KB
  O-2 desno 24. ožujka 2011. 263,24 KB
  Zaštita bioraznolikosti u međunarodnim konvencijama 24. ožujka 2011. 6,13 MB
  O-2 lijevo 24. ožujka 2011. 496,02 KB
  Pravilnik o zaštiti vodozemaca 24. ožujka 2011. 112,27 KB

Sadržaj u izradi

 

Priloženi dokumenti

  Međunarodni dan promatranja ptica 2 07. listopada 2014. 528,25 KB
  Javna tribina projekta Centar za promatranje ptica Nijemci 16. rujna 2014. 329,81 KB
  Uvodna konferencija projekta Centar za promatranje ptica Nijemci 21. kolovoza 2014. 431,14 KB
  Calvatia maxima 24. ožujka 2011. 161,07 KB
  Jelenak (Lucanus cervus) 24. ožujka 2011. 344,48 KB
  Monitoring populacije orla štekavca 24. ožujka 2011. 2 MB
  Mandarinka 24. ožujka 2011. 438,42 KB
  Gnježđenje orla štekavca u Vukovarsko-srijemskoj županiji 24. ožujka 2011. 15,21 MB
  Obični zelembać 24. ožujka 2011. 55 KB
  Stepski sokol (Falco cherrug) 24. ožujka 2011. 2,33 MB
  Laste koje se mogu vidjeti u RH 24. ožujka 2011. 1,42 MB