heeader image

Održan Memorijalni nogometni turnir „Mladen Ćatić – 2014“

 • 17. kolovoza 2014.
 • Hrvatski branitelji, Školstvo, kultura i šport
Održan Memorijalni nogometni turnir „Mladen Ćatić – 2014“

Na igralištu „Mladen Ćatić“ u Županji, u organizaciji NK Županja 77 i Udruge specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „Delta“ Županja, odigran je veteranski Memorijalni nogometni turnir u spomen...

Održan 10. Memorijalni turnir NK „Mladost“ Svinjarevci 2014.

 • 16. kolovoza 2014.
 • Hrvatski branitelji, Školstvo, kultura i šport

10. Memorijalni turnir NK „Mladost“ Svinjarevci 2014., u organizaciji NK „Mladost“, održavati će se 2 dana, a posvećen je svim poginulim i nestalim braniteljima Svinjarevaca u Domovinskom ratu. Na turniru...

Župan Božo Galić nazočio svečanom otkrivanju spomenika u Crnim Lokvama

 • 09. kolovoza 2014.
 • Ured župana

U Crnim Lokvama,  pokraj Širokog Brijega, u Bosni i Hercegovini upriličen je blagoslov i svečano otkrivanje spomenika svim žrtvama 1. i 2. Svjetskog rata i poraća, te Domovinskog rata, a navedenom događaju...

Priopćenje Stožera za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije

 • 08. kolovoza 2014.
 • Ostalo

Zbog poplava Županjske posavine u mjesecu svibnju ove godine, koja je bila rezultat puknuća Savskog nasipa, posebno se pozorno prati aktualni porast vodostaja rijeke Save na njenom donjem toku, odnosno...

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja VSŽ obišao nasipe na Savi

 • 08. kolovoza 2014.
 • Ostalo

Načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije i zamjenik župana Zdravko Kelić, sa suradnicima, obišao nasipe na Savi, od naselja Tople kod Bošnjaka do zaključno sa crpnom stanicom...

Najava 13. sjednice Županijske skupštine

 • 07. srpnja 2014.
 • Ostalo

13. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 15. srpnja 2014. god. (UTORAK) u 09.00 h u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a     D N E V N I  R E D     Izvješće o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske...

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za Vukovarsko-srijemsku županiju – najava

 • 30. lipnja 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Lokacije i vrijeme  skupljanja ambalažnog otpada SZB (sredstava za zaštitu bilja) za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisan...

Najava 12. sjednice Županijske skupštine

 • 12. lipnja 2014.
 • Ostalo

Temeljem članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13)...

Najava 11. sjednice Županijske skupštine

 • 05. svibnja 2014.
 • Ostalo

Temeljem članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13)...

Prava građana/ki u EU

 • 08. travnja 2014.
 • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

Vukovarsko – srijemska županija,   Europski dom Slavonski Brod, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije, Grad Našice, Regionalna razvojna agencija Virovitičko podravske županije - VIDRA, Hrvatski...

Najava 10. sjednice Županijske skupštine

 • 26. ožujka 2014.
 • Ostalo

Temeljem članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13)...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 21. kolovoza 2014.
 • Financije, Školstvo, kultura i šport

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije obavještavamo da je dana 20. kolovoza 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec svibanj, lipanj i srpanj  čime su ispunjene Zakonske obveze za prošlu...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 16. srpnja 2014.
 • Školstvo, kultura i šport, Financije

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013./2014.,  obavještavamo da je dana 15. srpnja 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec svibanj. Upravni odjel za financije...

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće gradsko odlagalište otpada Županja

 • 24. lipnja 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 16., 17., 18.,...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda općine B. greda i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Babina Greda kapaciteta 5.000 ES

 • 14. svibnja 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/14-03/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-3 Vukovar, 14. svibanj 2014. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju...

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Petrovačka dola“, Grad Vukovar

 • 13. svibnja 2014.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članaka 160 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članaka 16., 17., 18.,...

Obavijest studentima o isplaćenim stipendijama

 • 22. travnja 2014.
 • Financije, Školstvo, kultura i šport

Korisnike stipendije Vukovarsko-srijemske županije za akademsku godinu 2013./2014.,  obavještavamo da je dana 22. travnja 2014. godine isplaćena stipendija za mjesec listopad, studeni i prosinac 2013....